A Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet bemutatása

A Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet 2010-ben jött létre a Medea Egyesület keretében a Hungarológiai Doktori Iskolában média- és kommunikációtudományi képesítést szerzett kutatók munkájának összehangolása érdekében. Célkitűzéseit azonnali és távlati igények határozták meg: a) a romániai magyar média rendszerének a vizsgálata, b) az erdélyi magyar sajtó történetének a megírása (a kezdetektől napjainkig).  

Az intézet kiadványai a negyedévente megjelenő Me.dok médiatudományi folyóirat, valamint a Kolozsvári Médiatudományi Műhely tanulmánykötetei.

Kiadványaink megjelenését, az azokat megalapozó kutatómunkát a Communitas Alapítvány valamint a Bethlen Gábor Alap pályázatain elnyert támogatások teszik lehetővé.Postacím: 400009 Kolozsvár /Cluj-Napoca/, str. Napoca nr. 16

Telefon: 0745-526310

E-mail: [email protected]

Működtető: MEDEA Egyesület – Asociaţia MEDEA