A ME.dok-ról

ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)

 

A ME-dok című média- és kommunikációtudományi folyóirat a Hungarológiai Doktori Iskola hallgatóinak kezdeményezésére jött létre 2006-ban a Medea Egyesület kiadásában. Kezdetben a félévente tartott konferenciákon elhangzott előadásoknak biztosított nagyobb nyilvánosságot, de nyitott volt a sikeres szakdolgozattal jelentkező végzősök előtt is. A lap fennállásának tizedik évfordulóján végzett felmérés során kiderült, hogy mára a médiával és kommunikációval foglalkozó szakemberek, kutatók nélkülözhetetlen fórumává vált mind a romániai, mind a magyarországi felsőoktatásban.

A Me.dok nyomtatott és online formában jelenik meg negyedévente. A medok.ro honlap archívumában az összes korábbi lapszám elérhető. A folyóirat sajtótörténeti tanulmányokat, a jelenkori médiáról szóló elemzéseket, a kommunikáció általános problematikáját érintő tanulmányokat közöl. A kiadvány interjúkat és recenziókat is megjelentet. A magyar nyelvű írások mellett a Me.dok folyóiratban román és idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek.

A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével C kategóriás lapnak minősítette.

 

Főszerkesztő: Botházi Mária (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

Főszerkesztő-helyettesek: Tibori Szabó Zoltán (Babeș-Bolyai Tudományegyetem) és Győrffy Gábor (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

 

 

Szerkesztőbizottság:

Balázs Géza (ELTE, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)

Cseke Péter (Babeș-Bolyai Tudományegyetem), alapító főszerkesztő (20062018)

Reinhold Stipsits (Universität Wien)

Rostás Zoltán (Bukaresti Egyetem)

Szabó Zsolt (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

Szíjártó Imre (ELTE, Budapest, Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)

Tudor Vlad (University of Georgia)

Vallasek Júlia (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

Zirkuli Péter (INALCO, Párizs)

                  

 A ME.dok folyóiratot a következő nemzetközi adatbázisok jegyzik:

 

Index Copernicus logo
http://www.en.indexcopernicus.com/
CEEOL logo
https://ceeol.com/
Erih Plus logo
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index