A ME.dok-ról

ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)

 

A ME-dok című média- és kommunikációtudományi folyóirat a Hungarológiai Doktori Iskola hallgatóinak kezdeményezésére jött létre 2006-ban a Medea Egyesület kiadásában. Kezdetben a félévente tartott konferenciákon elhangzott előadásoknak biztosított nagyobb nyilvánosságot, de nyitott volt a sikeres szakdolgozattal jelentkező végzősök előtt is. A lap fennállásának tizedik évfordulóján végzett felmérés során kiderült, hogy mára a médiával és kommunikációval foglalkozó szakemberek, kutatók nélkülözhetetlen fórumává vált mind a romániai, mind a magyarországi felsőoktatásban.

A Me.dok nyomtatott és online formában jelenik meg negyedévente. A medok.ro honlap archívumában az összes korábbi lapszám elérhető. A folyóirat sajtótörténeti tanulmányokat, a jelenkori médiáról szóló elemzéseket, a kommunikáció általános problematikáját érintő tanulmányokat közöl. A kiadvány interjúkat és recenziókat is megjelentet. A magyar nyelvű írások mellett a Me.dok folyóiratban román és idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek.

A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével C kategóriás lapnak minősítette.

 

Főszerkesztő: Botházi Mária (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

 

 

Szerkesztőbizottság:

Balázs Géza (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)

Cseke Péter (Babeș-Bolyai Tudományegyetem), alapító főszerkesztő (20062018)

Reinhold Stipsits (Universität Wien)

Rostás Zoltán (Bukaresti Egyetem)

Szabó Zsolt (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

Szíjártó Imre (ELTE, Budapest, Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)

Tudor Vlad (University of Georgia)

Vallasek Júlia (Babeș-Bolyai Tudományegyetem)

Zirkuli Péter (INALCO, Párizs)

                  

 A ME.dok folyóiratot a következő nemzetközi adatbázisok jegyzik:

 

Index Copernicus logo
http://www.en.indexcopernicus.com/
CEEOL logo
https://ceeol.com/
Erih Plus logo
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index

 

Impresszum

Tudományos testület:

Balázs Géza (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)

Cseke Péter (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), alapító főszerkesztő (2006–2018)

Reinhold Stipsits (Universität Wien)

Rostás Zoltán (Universitatea Bucureşti)

Szabó Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Szíjártó Imre (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,

                        Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)

Tudor Vlad (University of Georgia, USA)

Vallasek Júlia (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Zirkuli Péter (Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete – INALCO, Párizs)

 

Szerkesztõbizottság:

Főszerkesztõ: Botházi Mária

Szerkesztőség: Győrffy Gábor, Tibori Szabó Zoltán, Vallasek Júlia

 Felelős szerkesztő: Péter Árpád

Korrektúra: Bilibók Renáta

Tipográfia: Könczey Elemér

Műszaki szerkesztés: Péter Árpád

 

 Kiadja a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

 

Támogatók:

A ME.dok kiadását támogató intézmények

 

 

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România

e-mail: [email protected]

Adószám: 18529617

Adományokat a RO74RNCB0113040737460001 (RON) és a

                          RO47RNCB0113040737460002 (HUF) bankszámlaszámra, a

                           BCR Kolozsvári fiókjában fogadunk (BCR Agenţia Unirii Cluj)

 

 

Lapunk szemelvényei olvashatóak a http://medok.ro honlapon is.