Szerkesztési alapelvek

Szerkesztési alapelvek

 Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,

– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne legyenek nagyobb terjedelműek 40 ezer leütésnél,

– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,

– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, PONTOSVESSZŐKKEL elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,

– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,

– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „”

 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

 

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód szerint szerkesszék meg

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában.

 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai:

 – több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

 

Irányvonalak szakmai lektorok számára / ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)

 

 

A véleményezés írása során kérjük, kövesse az alábbi szempontokat:

 

A publikálás szempontjai

 

1. Eredetiség

Eredeti kutatás eredménye a tanulmány? Újszerű hozzájárulással jelentkezik a tudományos területen, vagy csupán a meglevő ismereteket összegzi?

 

2. Kontextus

A vizsgálatnak megfelelő tudományterületen aktuális és releváns kutatások kontextusába helyezi a szerző a tanulmányt? A tanulmány következtetései helyesen vannak elhelyezve a korábbi szakirodalom kontextusában?

 

3. Fókusz

Egyértelműen fókuszál a tanulmány egy kérdésre?

A bemutatás rendszerezése és szerkezete egyértelmű?

 

4. Források

Megfelelő elsődleges és másodlagos forrásokat használ a szerző, vagy elmulaszt idézni fontos forrásokat?

A források használata alátámasztja a tanulmány érvelését?

 

5. Érvelés és stílus

A szerző érvelése egyértelmű, stílusa világos? Az érvelés és az elemzés alátámasztja a következtetéseket? 

 

Kérjük, hogy a véleményezés végén jelölje meg, hogy publikálásra javasolja-e a tanulmányt (javítva vagy javítások nélkül)

 

Titoktartás

A véleményezési folyamat szigorúan bizalmas. A lektoroknak be kell tartaniuk a titoktartási kötelezettséget. A lektorok nem szolgáltathatnak ki és nem használhatnak a tanulmány publikálása előtt olyan adatokat, melyeket a véleményezési folyamat során szereztek.

 

Konkurens érkeletség

A véleményezés elküldése mellett kérjük, jelezze az esetleges konkurens érdekeltségeket.