Szerkesztési alapelvek

Szerkesztési alapelvek

 Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,

– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,

– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,

– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, PONTOSVESSZŐKKEL elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,

– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,

– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „”

 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai:

 – több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

 

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában.

 

Példák:

 Könyv:

Berne, Eric (2000a), Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó.

Berne, Eric (2000b), Kilátások a XXI. században. Debrecen, Csokonai Kiadó.

 

Internetes források:

Domokos László (2001), Az EMU tagság érezhetően gyorsítja a gazdasági növekedést. In: FigyelőNet http://www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503 , 2001.12.15.

 

Szerkesztő nevével azonosított kötet:

Hidasi Judit (szerk.) (1998), Szavak, jelek, szokások. Budapest, Windsor Kiadó.

 

Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):

McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció III. Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

 

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):

Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák alkalmazása Európában és a fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. szám.

 

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):

Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)

Domokos 2001. (az internetes forrás esetén nem szükséges oldalszámot pontosítani)

 

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.

 

 

Irányvonalak szakmai lektorok számára / ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)

 

A véleményezés írása során kérjük, kövesse az alábbi szempontokat:

 

A publikálás szempontjai

 

1. Eredetiség

Eredeti kutatás eredménye a tanulmány? Újszerű hozzájárulással jelentkezik a tudományos területen, vagy csupán a meglevő ismereteket összegzi?

 

2. Kontextus

A vizsgálatnak megfelelő tudományterületen aktuális és releváns kutatások kontextusába helyezi a szerző a tanulmányt? A tanulmány következtetései helyesen vannak elhelyezve a korábbi szakirodalom kontextusában?

 

3. Fókusz

Egyértelműen fókuszál a tanulmány egy kérdésre?

A bemutatás rendszerezése és szerkezete egyértelmű?

 

4. Források

Megfelelő elsődleges és másodlagos forrásokat használ a szerző, vagy elmulaszt idézni fontos forrásokat?

A források használata alátámasztja a tanulmány érvelését?

 

5. Érvelés és stílus

A szerző érvelése egyértelmű, stílusa világos? Az érvelés és az elemzés alátámasztja a következtetéseket? 

 

Kérjük, hogy a véleményezés végén jelölje meg, hogy publikálásra javasolja-e a tanulmányt (javítva vagy javítások nélkül)

 

Titoktartás

A véleményezési folyamat szigorúan bizalmas. A lektoroknak be kell tartaniuk a titoktartási kötelezettséget. A lektorok nem szolgáltathatnak ki és nem használhatnak a tanulmány publikálása előtt olyan adatokat, melyeket a véleményezési folyamat során szereztek.

 

Konkurens érkeletség

A véleményezés elküldése mellett kérjük, jelezze az esetleges konkurens érdekeltségeket.