A MEDEA Egyesület története

 

 

Medea Egyesület

 

Címe: 400009 Kolozsvár, str. Napoca (Jókai utca) 16.

Tel: 0740 494933

Elnök: dr. Cseke Péter

Titkár: dr. Győrffy Gábor

 

A Medea Egyesület az Újságírás Intézet magyar tagozatának háttérintézményeként jött létre 2005 szeptemberében, elsősorban az oktatási és kutatási tevékenység elősegítése érdekében. 

 

Az egyesület kezdeti céljai a következők voltak: 

 • a médiakutatás támogatása;
 • pénzügyi, szervezeti és műszaki támogatás nyújtása az írott sajtó, rádió, televízió, kommunikáció területén dolgozó diákok, kutatók, szakemberek részére;
 • szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak és nyári táborok szervezése;
 • könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az oktatási tevékenység elősegítése és a kutatások népszerűsítése céljából; 

 

Az akkori célkitűzések közül 2010 elejéig megvalósult:

1) a ME-dok (Média – Történet – Kommunikáció) című médiatudományi szaklap, amelyik 2006-tól negyedévenként jelenik meg, 2016-ban ünnepelte 10 éves fennállását;

2) évente két média- és kommunikáció-tudományi tudományi konferencia szervezése 2006-2008 között

3) a konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazó kötetek kiadása

 

A kutatási tevékenység szervezése 2010-ben alakult át a Kommunikáció- és Médiakutató Intézet létrehozásával, amely a Medea Egyesület keretében működik. A KMKI 2014-től kezdődően saját tanulmányköteteket ad ki.

 

A Medea Egyesület elsődleges céljai:

 • a médiakutatás elősegítése a Kommunikáció- és Médiakutató Intézet révén;
 • pénzügyi, szervezeti, műszaki és médiapartnerségi támogatás nyújtása a televízió, sajtó, média, stb. területén dolgozó fiatal diákok, kutatók részére;
 • az egyesület céljaival megegyező események szervezése;
 • kiadványok, könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az egyesület céljainak megfelelően. 
 • szakmai képzési és továbbképzési tanfolyamok szervezése

 

7. Céljainak teljesítése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:

 1. belföldi és külföldi pénzforrások felkutatása, a megszerzett támogatások elosztása, a az alapszabályzat és a törvényes előírások szerint, az egyesület céljainak teljesítése érdekében;
 2. tanulmányok és programok kidolgozása a médiakutatás támogatása és elősegítése érdekében.
 3. szakmai képzések és tanfolyamok szervezése az egyesület tagjai számára, találkozók, szimpóziumok, konferenciák, vitafórumok, tanfolyamok, táborok és kirándulások, klubtevékenységek szervezése, a partner-egyesületek által szervezett hasonló rendezvényeken való részvétel támogatása;
 4. kapcsolatok létesítése hasonló tevékenységet folytató, belföldi vagy külföldi szervezetekkel, illetve az egyesület tagjai és a partner-intézmények tagjai közötti együttműködés elősegítése;
 5. az egyesület tagjai és a partner-intézmények tagjai között fellépő esetleges vitás ügyek rendezése;
 6. folyóiratok, újságok, dolgozatok, könyvek kiadása az egyesület céljainak elősegítése és teljesítése céljából;
 7. a jelen alapszabályzat és a torvényes előírások feltételei teljesítése mellett az egyesület korlátolt felelősségű társaságot hozhat létre;
 8. Céljainak tényleges teljesítése érdekében az egyesület műszaki, közgazdasági vagy egyéb jellegű szakosított személyzetet, illetve kivitelező személyzetet alkalmazhat, a Munkatörvénykönyv előírásai értelmében.