Szerzőinknek

 

 

Felhívás tanulmány írására a negyedévente megjelenő ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)  médiatudományi folyóirat 2019. évi lapszámaiba. Határidő: 2019. február. 15. és 2019. május. 1.

 

A szerkesztőség a következő témakörökhöz kapcsolódó tanulmányokat vár magyar, angol vagy román nyelven: 

    

  • új média   
  • írott és elektronikus média
  • sajtótörténet
  • film   
  • hír- és médiaszociológia   
  • politikai- és médiakommunikáció

 

A tanulmányok műfaja lehet elméleti, vagy történeti összefoglaló, empirikus kutatási elemzés, esettanulmány, vagy filmelemzés. 

A tanulmányok maximális terjedelme: 40 ezer leütés (szóközökkel)

 

Folyóiratunk három nemzetközi adatbázisban jegyzett: CEEOL, Index Copernicus és ERIH+.

 

A tanulmányokat a [email protected] e-mail címre várjuk. A közlési feltételek valamint a szakirodalomra való hivatkozás feltételei az alábbi linken találhatók: http://www.medok.ro/hu/szerkesztesi-alapelvek

 

A ME.DOK folyóirat az úgynevezett dupla anonim szakmai bírálati rendszert (double blind peer review) használja a tanulmányok elbírálására. Ez azt jelenti, hogy minden cikket szakértő kollégák bírálnak el anonim módon, úgy, hogy nem tudják, ki a tanulmány szerzője. A rendszer használatával arra törekszünk, hogy a lehető legszigorúbban kizárjuk a személyes szempontokat, és az összes cikket szakmai, tudományos szempontok szerint bíráljuk el. A cikk beérkezése és a publikálásra kész változat megszületése között jellemzően 2-3 hónap telhet el. 

 

 

Az e-mailben kérjük feltüntetni, hogy a tanulmány a fenti felhívásra érkezett.

 

 

Szerkesztési alapelvek

 Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,

– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne legyenek nagyobb terjedelműek 40 ezer leütésnél,

– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,

– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, PONTOSVESSZŐKKEL elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,

– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,

– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

 

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód szerint szerkesszék meg

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában.

 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai:

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

 

Irányvonalak szakmai lektorok számára / ME.DOK (Média-Történet-Kommunikáció)

 

 

 

A véleményezés írása során kérjük, kövesse az alábbi szempontokat:

 

A publikálás szempontjai

 

1. Eredetiség

Eredeti kutatás eredménye a tanulmány? Újszerű hozzájárulással jelentkezik a tudományos területen, vagy csupán a meglevő ismereteket összegzi?

 

2. Kontextus

A vizsgálatnak megfelelő tudományterületen aktuális és releváns kutatások kontextusába helyezi a szerző a tanulmányt? A tanulmány következtetései helyesen vannak elhelyezve a korábbi szakirodalom kontextusában?

 

3. Fókusz

Egyértelműen fókuszál a tanulmány egy kérdésre?

A bemutatás rendszerezése és szerkezete egyértelmű?

 

4. Források

Megfelelő elsődleges és másodlagos forrásokat használ a szerző, vagy elmulaszt idézni fontos forrásokat?

A források használata alátámasztja a tanulmány érvelését?

 

5. Érvelés és stílus

A szerző érvelése egyértelmű, stílusa világos? Az érvelés és az elemzés alátámasztja a következtetéseket? 

 

Kérjük, hogy a véleményezés végén jelölje meg, hogy publikálásra javasolja-e a tanulmányt (javítva vagy javítások nélkül) 

 

Titoktartás

A véleményezési folyamat szigorúan bizalmas. A lektoroknak be kell tartaniuk a titoktartási kötelezettséget. A lektorok nem szolgáltathatnak ki és nem használhatnak a tanulmány publikálása előtt olyan adatokat, melyeket a véleményezési folyamat során szereztek.

 

Konkurens érdekeltség 

A véleményezés elküldése mellett kérjük, jelezze az esetleges konkurens érdekeltségeket.

 

Peer review

Az ME.dok-hoz publikáció céljából küldött cikkeket tudományos szempontú elemzésnek vetjük alá. A szakértői értékelési folyamat az alábbi lépéseket követi:
• A szerkesztőség elemzi a kapcsolattartási címünkre (kmki.kolozsvar [at] gmail.com) továbbított tudományos anyagokat, annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e a folyóiratunk általános tematikájának (médiatörténet, média és kommunikációs elméletek, a média és a kultúra összefüggései stb.). Emellett ellenőrizzük azt is, hogy a beküldött cikkek megfelelnek-e az ME.dok szerkesztési elveinek és követelményeinek, és tiszteletben tartják-e a medok.ro honlap "Szerkesztési alapelvek" menüpontjában megjelölt szabályokat.
• Ha a cikk tiszteletben tartja az előző mondatban leírtakat, akkor egy a cikkeket átadjuk egy tudományos tanácsadó és elbíráló bizottságnak. Minden cikket dupla anonim szakértői elemzésnek vetünk alá (double blind peer review). Ez a folyamat eltarthat két vagy három hónapig is.
 • Az ME.dok szerkesztői a javasolt változtatások határidejével együtt közlik a szerzőkkel a tudományos bizottság és a szerkesztőség által megfogalmazott megjegyzéseket és / vagy közzétételi feltételeket.